Elbillader


Det blir mer og mer vanlig med el-bil i det norske hjem, og stadig flere ønsker muligheten til å lade hjemme. Vi ønsker å installere en lader som passer for deg og ditt behov. På grunn av sikkerhet anbefaler vi å installere en elbil-lader om du lader bilen din hjemme. Hvis du velger å installere en elbil lader kan du sikkert og trygt øke kapasiteten på din lading.

Hva koster det for en elbillader?

Dette varierer basert på typen lader, hvor langt det er fra sikringsskap til ladepunkt og om det må gjøres endring i sikringsskapet.

Kan jeg lade flere biler?

Det finnes ladere med mulighet til å lade flere biler.

Hvor stor effekt kan jeg lade med?

Effekten man kan lade med bestemmes av 3 faktorer. Kapasiteten til el-anlegget i hjemmet, spesifikasjonene til laderen, og hvilken effekt bilen kan lade med. Vanligvis er maks ladeeffekt 11kW i ett 400V anlegg.

Må jeg ha app?

Nei. Vi tilbyr flere typer ladere, også de som ikke behøver noe annet enn å koble laderen til bilen.

Må jeg legge opp en ny kurs fra sikringsskapet?

Ja, elbillading krever egen kurs. I tillegg må man ha overspenningsvern i sikringsskapet.

Kan det kobles opp mot smarthus løsninger?

Det finnes muligheter for å integrere elbiladere inn i smarthus systemet.

Hva slags lader burde jeg velge?

Dette er et spørsmål om pris, effekt og ønskede funksjoner.