Smarthus


Smarthus er en fellesbetegnelse på smarte løsninger du kan integrere i el-anlegget ditt. Disse løsningene går ofte ut på å koble diverse komponenter opp mot en hub. Det gjør at du kan styre og ha kontroll på alt fra lys og varme til sikkerhet i hjemme ditt. Dette kan styres enten manuelt eller ved hjelp av funksjoner. Mange velger å installere dette på hytter slik at man kan sette på varmen i god tid før man ankommer. Det er også en fin resurs i hjemmet hvor man kan regulere strømforbruk. Man kan til og med styre diverse enheter ut ifra strømprisene.
Mange velger å installere et alarm system opp mot smarthus systemet. Dette gir full kontroll og oversikt fra mobilen. Dette kan også kombineres med å koble opp en elektronisk dørlås som man kan kontrollere. For eksempel for å kunne åpne for folk som trenger tilgang uten å gi fra seg nøkler eller kode.

Det finnes flere systemer for smarthus. Futurehome er det systemet vi har installert mest av og kjenner best. Vi tilbyr også andre systemer som f.eks Homey.

Forslag til smarthusløsninger

  • Styring av lys
  • Overvåking og styring av varme
  • Måling av strømforbruk
  • Styring av kontakter eller andre enheter ved hjelp av
    smartrelé.
  • Styring av varmtvannstank.

Disse funksjonen kan settes opp i kombinasjoner. For eksempel smarte termostater som kan samarbeide med andre komponenter, som et smart relé, for å styre f. eks en annen varmekilde. Hvor disse termostatene kan styres fra mobilen, eller automatiske funksjoner. Dette gir muligheter som å kunne sette på varmen i hytta før du kommer frem. Eller drive med automatisk senking av temperaturer i hjemmet.


Hvordan fungerer smarthus løsninger?

Trådløse smarthus løsninger fungerer ved at diverse enheter rundt i hjemme kommuniserer med en «hub». Disse enhetene har egene kommunikasjonsprotokoller som tillater de å danne et «mesh» system, og bruker ikke wifi.

Hvilke løsninger finnes det?

Det finnes mange forskjellige løsninger når det kommer til smarthus. Kombinasjoner mellom enheter åpner opp for mange muligheter.
Det er også muligheter for å lage egne funksjoner.

Må jeg ha nytt el-anlegg?

Mest sannsynlig ikke, de fleste komponentene trenger bare strøm, og kommuniserer trådløst. Hvis man ønsker en spesifikk plassering, så kan det hende man må legge opp strøm til et nytt punkt.

Hva koster det?

Dette varierer ut ifra størrelsen på anlegget.

Må jeg ha smarttelefon med app?

De fleste systemene er utviklet med tanke på å kunne styre fra mobilen. Noen systemer har mulighet for å kunne styre fra pc. Hvis ikke, så finnes det løsninger rundt dette.

Fungerer det med varmepumpe?

Det finnes løsninger for å kontrollere varmepumper som en del av smarthus systemet.

Fungerer det med solcelleanlegg?

Flere leverandører støtter oppkobling mot solcelleanlegg. Kompatibiliteten avhenger av hvilket system man har.

Krever det internett?

Det krever internett for å sette opp og konfigurere systemet. «Hubben» og enhetene vil fortsette å kommunisere selv om internettet er nede. Så automatiske funksjoner vil fortsette og fungere som normalt. Det man mister er muligheten til å styre det eksternt med f. Eks mobilen.

ENOVA støtte