Solceller


Vi i Synergi Elektro er opptatt av fornybar energi og ønsker å stå i fronten av det grønne skifte. Derfor har vi et dedikert solcelleteam som installerer solcelleanlegg i Larvik, samt over hele Vestfold og Grenland. Vi ønsker å være din leverandør av solkraft. Vi har allerede montert mange solcelleanlegg i området. Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud og se hva du kan produsere!

Vi tilbyr mange forskjellige løsninger blant annet integrert og utenpåliggende.

Hvor mye kan panelene produsere?

Dette varierer. Det finnes flere typer paneler med forskjellig effekt. Det mest vanlige er paneler på 400-415W.

Hva er levetiden på et anlegg?

Det er 15 års garanti på alt på taket og 5 års garanti på inverteren. Erfaringsmessig lever et solcelleanlegg langt utover dette.

Hva er en inverter?

En inverter er en omformer som gjør om likestrømmen (DC) fra panelene om til vekselstrøm (AC) til huset.

Passer taket mitt?

Det som er viktig å se etter, er hvordan taket er orientert med tanke på himmelretningen. Generelt sikter man etter takflater som er vendt enten øst, vest eller sør. Det er også viktig å unngå skygge i mest mulig grad.
Når det kommer til taktyper så finnes det løsninger for de aller fleste tak.

Øst, vest eller sør?

Hvilken retning panelene ligger påvirker hvordan produksjonen er igjennom dagen. Generelt så vil et øst-vest anlegg oppnå en større total i løpet av en dag, mens et sør vendt anlegg vil oppnå en større maks produksjon.

Hvor mange paneler kan jeg ha?

Dette bestemmes ut ifra størrelsen på taket, og ønsket effekt. Det kan også være en begrensning på hvor mange man kan få lov til å installere med tanke på kapasiteten til strømnettet. Dette avgjøres av det lokale nettselskapet.

Hvor mange paneler må jeg ha for å være selvforsynt?

Dette avhenger av hvor stort forbruk husstanden har. For å regne ut et røft estimat av den årlige produksjonen til et solcelleanlegg, pleier man å ta 90% av installert effekt. For å regne ut installert effekt ganger man effekten til panelene med antall paneler.
Eks: 415W (panel type) x 30 (antall panel) = 12 450 installert effekt. 90 prosent av dette tilsvarer 11 205kWh.

Må jeg søke om tillatelse?

Det krever ingen byggetillatelse fra kommunen da man ikke gjør endring utover hva som er tillat. Unntak er verneverdige bygg.
Det må søkes om godkjenning fra nettselskapet, men dette er en jobb som vi tar oss av.

Hvor mye koster et anlegg?

Prisen på et anlegg varierer ut ifra flere faktorer, primært taktype og størrelsen på anlegget. Dessuten får man en del tilbake ved hjelp av ENOVA støtten.

Hvor lenge må jeg ha et anlegg før det har tjent seg inn?

Nedbetalingstiden varierer ut ifra størrelsen på anlegget og hvordan strømprisene utvikler seg.
Eksempel: et solcelleanlegg med 25 paneler av 415W. Hvis vi setter strømprisen, inkludert nettleie, til å være 2kr, så vil anlegget være nedbetalt etter ca 5 år.

Hva er ENOVA støtte, og hvor mye kan jeg få?

ENOVA gir pengestøtte til folk som gjør grønne tiltak. Solceller er et av disse tiltakene som gir støtte. Mengden man får avhenger av størrelsen på anlegget. Man får 7500kr + 1250 kr per kilowatt installert. Opptil en maks på 32500kr.
Prøv vår ENOVA støtte kalkulator her:

Antall Solceller
Effekt per panel
Kalkuler
Vedlikehold av panelene?

Generelt krever panelene lite vedlikehold. Det er anbefalt å spyle av dem/vaske dem et par ganger i året. Ikke bruk kjemikaler ved vask. Generelt har pollen og støv liten påvirkning på produksjonen.

Innfelte solcelleanlegg

Innfelte solcelleanlegg vil si at man legger panelene ned blant taksteinen. Slik at det blir integrert. Dette gjøres på en måte som bevarer tettheten til taket. Dette er en løsning som er litt mer omfattende enn den vanlige løsningen hvor man legger panelene utenpåliggende. Dette medfører ofte en høyere pris på selve anlegget, men flere velger denne løsningen i kombinasjon med å skulle skifte ut takstein. Totalt sett så bli det mer økonomisk å installere integrert anlegg om man skal skifte takstein, kontra å legge takstein for så å installere et utenpåliggende anlegg.